Kontakt

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
tel.: +48 42 212 80 85
www.emo-farm.pl; www.emo-farm.com
e-mail: emo-farm@bauschhealth.com

NIP 731-18-55-351
Regon 473107958

 Wysokość kapitału zakładowego: 3.306.000,00 PLN
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147075.

Wyszukaj produkt

Jeżeli szukasz konkretnego produktu wpisz jego nazwę lub słowo kluczowe

O firmie

Prekursorem firmy EMO-FARM Sp. z o.o. była Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych EMO, która powstała w 1983 roku…

Prowadzimy współpracę z ośrodkami akademickimi (preferowane kierunki: chemia, farmacja, kosmetologia i pokrewne), oferując studentom ostatnich lat możliwość odbycia 3-miesięcznych staży, podczas których mają oni możliwość zdobycia cennego doświadczenia, a najlepsi z nich po zakończeniu edukacji mogą zostać naszymi pracownikami.


Stażyści doskonalą umiejętności obsługi urządzeń pomiarowych, a także zapoznają się z wykonywaniem analiz: materiałów, półproduktów oraz produktów zgodnie z dokumentacją wewnętrzną.


W trakcie stażu wiedzą i doświadczeniem zawsze służą nasi najlepsi specjaliści.


Kariera w grupie Bausch Health


Kliknij tutaj