Menu

Kontakt

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
tel.: +48 42 212 80 85
www.emo-farm.pl; www.emo-farm.com
e-mail: emo-farm@bauschhealth.com

NIP 731-18-55-351
Regon 473107958

 Wysokość kapitału zakładowego: 3.306.000,00 PLN
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147075.

Wyszukaj produkt

Jeżeli szukasz konkretnego produktu wpisz jego nazwę lub słowo kluczowe

O firmie

Prekursorem firmy EMO-FARM Sp. z o.o. była Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych EMO, która powstała w 1983 roku…

Nazwa: Rivel
Kategoria: Odkażanie skóry i błon śluzowych
Postać: Żel
Substancja czynna: Mleczan etakrydyny
Dostępność: OTC - bez recepty
Opakowanie: Tuba 30g, 100g
Rivel

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:
Odkażanie skóry i błon śluzowych, do wspomagającego leczenia zakażeń skóry wywołanych głównie przez bakterie Gram-dodatnie (czyraki, czyraki mnogie, ropnie), mieszanych zapaleń skóry (bakteryjnych i grzybiczych). Można stosować w miejscach po ukąszeniach owadów.


DAWKOWANIE I SPOSÓB PODANIA:
RIVEL należy stosować miejscowo na zmienioną chorobowo skórę lub błony śluzowe 2 do 3 razy na dobę (w razie potrzeby częściej). Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy. Lek może być stosowany pod opatrunek.

Dzieci: Ze względu na brak danych klinicznych nie zaleca się stosowania leku Rivel u dzieci poniżej 2 roku życia.

PRZECIWWSKAZANIA:
Nadwrażliwość na substancję czynną - mleczan etakrydyny, inne pochodne akrydynowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

 

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:
Substancja czynna: mleczan etakrydyny (Ethacridini lactas) 5m/g.
Substancje pomocnicze: etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol propylenowy, woda oczyszczona.
 

Do pobrania:
pobierz ulotkę (0.13 MB )