Menu

Kontakt

EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
tel.: +48 42 212 80 85
www.emo-farm.pl; www.emo-farm.com
e-mail: emo-farm@bauschhealth.com

NIP 731-18-55-351
Regon 473107958

 Wysokość kapitału zakładowego: 3.306.000,00 PLN
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147075.

Wyszukaj produkt

Jeżeli szukasz konkretnego produktu wpisz jego nazwę lub słowo kluczowe

O firmie

Prekursorem firmy EMO-FARM Sp. z o.o. była Wytwórnia Artykułów Farmaceutycznych i Kosmetycznych EMO, która powstała w 1983 roku…

Firma EMO-FARM Sp. z o. o. świadoma faktu, że wysoki poziom jakości oraz bezpieczeństwo zdrowotne produktów są podstawą utrzymania pozycji firmy w warunkach konkurencyjnego otoczenia, deklaruje realizację założonych celów poprzez:

 

  • utrzymanie i doskonalenie Systemu Jakości spełniającego wymagania standardów Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz normy ISO13485,
  • doskonalenie procesów produkcyjnych i wzrost innowacyjności produkcji,
  • wprowadzanie nowych preparatów uwzględniając oczekiwania zainteresowanych stron,
  • przypisanie odpowiedzialności za jakość wszystkim pracownikom spółki,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wzrost ich świadomości,
  • regularną ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów.


Kierownictwo spółki nadzorując utrzymanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa wyrobów, deklaruje ciągłą realizację działań projakościowych.